نقاشی خیال با شعر

Gholamreza Aminian
  9
  میانگین پخش
  610
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  نقاشی خیال با شعر

  Gholamreza Aminian
  9
  میانگین پخش
  610
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  • 3

  • 1 هفته پیش
  با تو، بی تو ...
  با تو، بی تو
  01:23
  • 3

  • 1 هفته پیش
  01:23
  • 5

  • 1 ماه پیش
  کافه...
  کافه
  02:36
  • 5

  • 1 ماه پیش
  02:36
  • 9

  • 2 ماه پیش
  برای که...
  برای که
  04:30
  • 9

  • 2 ماه پیش
  04:30
  • 12

  • 2 ماه پیش
  تنگ آب...
  تنگ آب
  02:05
  • 12

  • 2 ماه پیش
  02:05
  • 27

  • 5 ماه پیش
  گمگشته ...
  گمگشته
  03:12
  • 27

  • 5 ماه پیش
  03:12
  • 28

  • 6 ماه پیش
  قاف...
  قاف
  01:55
  • 28

  • 6 ماه پیش
  01:55
  • 7

  • 7 ماه پیش
  زری...
  زری
  02:09
  • 7

  • 7 ماه پیش
  02:09
  • 3

  • 7 ماه پیش
  در جستجوی شمس...
  در جستجوی شمس
  03:39
  • 3

  • 7 ماه پیش
  03:39
  • 35

  • 7 ماه پیش
  کعبه...
  کعبه
  01:37
  • 35

  • 7 ماه پیش
  01:37
  • 20

  • 9 ماه پیش
  هوس...
  هوس
  01:45
  • 20

  • 9 ماه پیش
  01:45
  • 15

  • 9 ماه پیش
  سرگردان...
  سرگردان
  02:11
  • 15

  • 9 ماه پیش
  02:11
  • 17

  • 10 ماه پیش
  زمستان مستمر...
  زمستان مستمر
  03:01
  • 17

  • 10 ماه پیش
  03:01
  • 18

  • 10 ماه پیش
  کوچه‌ها...
  کوچه‌ها
  02:57
  • 18

  • 10 ماه پیش
  02:57
  • 11

  • 10 ماه پیش
  حلاج...
  حلاج
  03:22
  • 11

  • 10 ماه پیش
  03:22
  • 10

  • 10 ماه پیش
  رها...
  رها
  03:43
  • 10

  • 10 ماه پیش
  03:43
  • 7

  • 11 ماه پیش
  Lost...
  Lost
  02:31
  • 7

  • 11 ماه پیش
  02:31
  • 8

  • 11 ماه پیش
  سراب...
  سراب
  04:46
  • 8

  • 11 ماه پیش
  04:46
  گلین گداخ گزماقا...
  گلین گداخ گزماقا
  02:57
  • 8

  • 11 ماه پیش
  02:57
  • 8

  • 1 سال پیش
  سر نگران...
  سر نگران
  03:39
  • 8

  • 1 سال پیش
  03:39
  خیال غبارآلود...
  خیال غبارآلود
  11:38
  • 9

  • 1 سال پیش
  11:38
  • 6

  • 1 سال پیش
  آخرین پرواز...
  آخرین پرواز
  05:07
  • 6

  • 1 سال پیش
  05:07
  • 6

  • 1 سال پیش
  خواب پیاله...
  خواب پیاله
  05:43
  • 6

  • 1 سال پیش
  05:43
  • 8

  • 1 سال پیش
  I’m done!...
  I’m done!
  03:00
  • 8

  • 1 سال پیش
  03:00
  غزل و شعر تویی...
  غزل و شعر تویی
  02:39
  • 7

  • 1 سال پیش
  02:39
  • 6

  • 1 سال پیش
  آشیانه گرم...
  آشیانه گرم
  02:40
  • 6

  • 1 سال پیش
  02:40
  • 5

  • 1 سال پیش
  خرابات...
  خرابات
  01:33
  • 5

  • 1 سال پیش
  01:33
  • 5

  • 1 سال پیش
  شوالیه...
  شوالیه
  02:00
  • 5

  • 1 سال پیش
  02:00
  دیدار با ابلیس...
  دیدار با ابلیس
  04:30
  • 7

  • 1 سال پیش
  04:30
  • 7

  • 1 سال پیش
  گل سرخ...
  گل سرخ
  07:30
  • 7

  • 1 سال پیش
  07:30
  • 9

  • 1 سال پیش
  اوشاقلیق...
  اوشاقلیق
  02:02
  • 9

  • 1 سال پیش
  02:02
  • 7

  • 1 سال پیش
  Look after the birds...
  Look after the birds
  02:30
  • 7

  • 1 سال پیش
  02:30
  شرُشرُ ناودون...
  شرُشرُ ناودون
  02:39
  • 7

  • 1 سال پیش
  02:39
  • 8

  • 1 سال پیش
  رقص قاصدک...
  رقص قاصدک
  03:05
  • 8

  • 1 سال پیش
  03:05
  رویای بر روی آب...
  رویای بر روی آب
  03:29
  • 7

  • 1 سال پیش
  03:29
  دلم برای لبخندت تنگ شده...
  دلم برای لبخندت تنگ شده
  01:57
  • 6

  • 1 سال پیش
  01:57
  • 6

  • 1 سال پیش
  درد خوشمزه...
  درد خوشمزه
  05:30
  • 6

  • 1 سال پیش
  05:30
  • 6

  • 1 سال پیش
  تو خفه، خاموش...
  تو خفه، خاموش
  02:25
  • 6

  • 1 سال پیش
  02:25
  • 7

  • 1 سال پیش
  آینه در آینه...
  آینه در آینه
  01:12
  • 7

  • 1 سال پیش
  01:12
  • 5

  • 1 سال پیش
  راهبه...
  راهبه
  06:29
  • 5

  • 1 سال پیش
  06:29
  • 10

  • 1 سال پیش
  در مسیر باد...
  در مسیر باد
  02:28
  • 10

  • 1 سال پیش
  02:28
  • 9

  • 1 سال پیش
  نسیم در کویر...
  نسیم در کویر
  05:06
  • 9

  • 1 سال پیش
  05:06
  • 5

  • 1 سال پیش
  منتظر...
  منتظر
  02:12
  • 5

  • 1 سال پیش
  02:12
  • 4

  • 2 سال پیش
  Beep!...
  Beep!
  03:10
  • 4

  • 2 سال پیش
  03:10
  • 4

  • 2 سال پیش
  نظرگاه...
  نظرگاه
  02:19
  • 4

  • 2 سال پیش
  02:19
  • 7

  • 2 سال پیش
  ناقوس جان...
  ناقوس جان
  04:08
  • 7

  • 2 سال پیش
  04:08
  در جستجوی زندگی...
  در جستجوی زندگی
  03:27
  • 4

  • 2 سال پیش
  03:27
  • 21

  • 3 سال پیش
  جنون...
  جنون
  02:54
  • 21

  • 3 سال پیش
  02:54
  • 5

  • 3 سال پیش
  باقی...
  باقی
  03:18
  • 5

  • 3 سال پیش
  03:18
  • 6

  • 3 سال پیش
  The END...
  The END
  05:02
  • 6

  • 3 سال پیش
  05:02
  • 11

  • 3 سال پیش
  !الو بابا...
  !الو بابا
  07:40
  • 11

  • 3 سال پیش
  07:40
  shenoto-ads
  shenoto-ads