پاسخ‌های حاج فردوسی

پاسخ‌های حاج فردوسی

پاسخ‌های حاج فردوسی
  22
  میانگین پخش
  1.8K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده
  پاسخ‌های حاج فردوسی

  پاسخ‌های حاج فردوسی

  پاسخ‌های حاج فردوسی
  22
  میانگین پخش
  1.8K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  آیا تاریخ ولادت و شهادت تمام ائمه (علیهم‌السلام) در منهاج فردوسیان آمده است؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  01:21
  • 31

  • 4 سال پیش
  01:21
   آیا در منهاج فردوسیان، سیزدهم رجب، ولادت امیرالمومنین (علیه‌السلام) است؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  04:04
  • 29

  • 4 سال پیش
  04:04
  آیا امیرالمومنین (علیه‌السلام) آفریننده‌ی هفت آسمان و زمین هستند؟!!
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  08:10
  • 44

  • 4 سال پیش
  08:10
  قمر در عقرب چیست و چه کارهایی را در آن زمان باید ترک کرد؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  10:35
  • 27

  • 4 سال پیش
  10:35
   آیا در استجماع قواعد و قوانین، به مقدم یا موخر بودن کلمات، اهمیت داده شده است؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  04:03
  • 19

  • 4 سال پیش
  04:03
   آیا کسی که در جستجوی همسر موقت بوده ولی نیافته، ثواب ازدواج موقت دارد؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  07:08
  • 34

  • 4 سال پیش
  07:08
  اشکال بر افزودن کلمه‌ای به قاعده‌ی نظری.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  09:40
  • 13

  • 4 سال پیش
  09:40
  منهاج فردوسیان، مغز تعالیم راهبردی تمام ادیان الهی است.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  10:01
  • 19

  • 4 سال پیش
  10:01
  تقدیم پیام تازه داماد توسط حاج فردوسی به امام رئوف حضرت امام رضا (علیه السلام).
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  00:47
  • 25

  • 4 سال پیش
  00:47
  نقدی بر رباعی مشهور «آن کس که تو را شناخت، جان را چه کند».
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  32:13
  • 27

  • 4 سال پیش
  32:13
   توجه به فانی بودن دنیا، بهترین واعظ است.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  10:14
  • 12

  • 4 سال پیش
  10:14
  آیا آرزو با دعا فرق دارد؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  06:20
  • 20

  • 4 سال پیش
  06:20
  آیا کودکانی که می‌میرند، سختی مرگ را درک می‌کنند؟!
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  05:45
  • 10

  • 4 سال پیش
  05:45
  مقام حضرت سلمان بالاتر است یا حضرت رقیه؟!
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  06:11
  • 13

  • 4 سال پیش
  06:11
  کتاب هدیه را چطور می‌توانم دریافت کنم؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  01:43
  • 10

  • 4 سال پیش
  01:43
  آیا اعتکاف در ایام البیض ماه رجب مستحب است؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  03:15
  • 15

  • 4 سال پیش
  03:15
  اعمال بسیار توصیه‌ شده‌ی ماه رجب کدام است؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  02:46
  • 12

  • 4 سال پیش
  02:46
  آیا مبعث، آغاز رسالت است یا پرده‌برداری از آن؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  11:41
  • 14

  • 4 سال پیش
  11:41
  چگونه اطلاعات خود را تبدیل به باور کنیم؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  16:24
  • 28

  • 4 سال پیش
  16:24
  حل تعارض قاعده‌ی نظری با آیه + چه مقدار بخوابیم؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  06:35
  • 59

  • 4 سال پیش
  06:35
   آیا حالتی بین شُکر و کفر داریم؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  06:02
  • 12

  • 4 سال پیش
  06:02
  تبریک روز معلم و تشکر از کسانی که روز معلم را تبریک گفته‌اند.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  02:20
  • 22

  • 4 سال پیش
  02:20
   چه کنیم که اموالمان را دزد نبرد؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  33:35
  • 10

  • 4 سال پیش
  33:35
   آیا پرسیدن سوالی که جوابش را می‌دانیم، برای این که دیگران بهتر بدانند، برای ما فایده‌ای دارد؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  15:47
  • 27

  • 4 سال پیش
  15:47
   به سخن گویندگان غیر الهی گوش ندادن یعنی چه؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  08:57
  • 14

  • 4 سال پیش
  08:57
   ملاک‌های تعیین اصلح در انتخابات ریاست جمهوری به نظر شما چیست؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  23:29
  • 14

  • 4 سال پیش
  23:29
  پیام ثبت نام هزار و ششصد نفر برای ریاست جمهوری
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  12:00
  • 15

  • 4 سال پیش
  12:00
  نظر شما در مورد جمله‌ی «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست» چیست؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  10:55
  • 18

  • 4 سال پیش
  10:55
  مشاوره‌ی خصوصی در مورد انتخاب شغل
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  02:36
  • 13

  • 4 سال پیش
  02:36
  آیا می‌توان به خواب در مورد ازدواج اعتماد کرد؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  02:30
  • 10

  • 4 سال پیش
  02:30
  آیا مرد می‌تواند از زیرپوش ابریشم استفاده کند؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  01:52
  • 157

  • 4 سال پیش
  01:52
  آیا می‌توان نماز میت را از روی کاغذ خواند؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  01:47
  • 16

  • 4 سال پیش
  01:47
   اعتراض بر نهی از فضولی!!
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  42:26
  • 12

  • 4 سال پیش
  42:26
  تلاوت صلوات شعبانیه‌ توسط حاج فردوسی به نیابت از اصحاب منهاج فردوسیان در محضر امام رئوف حضرت امام رضا علیه السلام.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  03:21
  • 10

  • 4 سال پیش
  03:21
   تقدیم پیام یکی از اصحاب منهاج فردوسیان توسط حاج فردوسی به امام رئوف حضرت امام رضا علیه السلام.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  01:35
  • 19

  • 4 سال پیش
  01:35
  چگونه به ائمه متوسل شویم؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  07:51
  • 12

  • 4 سال پیش
  07:51
  رهایی از ریا چگونه است؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  11:33
  • 11

  • 4 سال پیش
  11:33
  آیا گوش دادن به شعر در مواقع نهی‌شده، مکروه است؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  02:51
  • 10

  • 4 سال پیش
  02:51
  کتاب سیادت در منهاج فردوسیان چیست؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  14:48
  • 16

  • 4 سال پیش
  14:48
  همواره استغفار کردن یعنی چه؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  03:08
  • 12

  • 4 سال پیش
  03:08
  اعتراض یکی از طلاب بر توصیه‌ی روزه‌داری در عید مبعث!
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  19:44
  • 7

  • 4 سال پیش
  19:44
  تقصیر دختران ترشیده چیست؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  04:15
  • 13

  • 4 سال پیش
  04:15
  خادم افتخاری مسجد جمکران شوم یا عروسی کنم؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  03:35
  • 14

  • 4 سال پیش
  03:35
  آیا روایت داریم هر کس شب 27 رجب را به هفت مومن تبریک بگوید، حاجتش برآورده می‌شود؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  01:30
  • 347

  • 4 سال پیش
  01:30
  روزه بگیریم یا شکر کنیم؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  06:26
  • 8

  • 4 سال پیش
  06:26
  نظر منهاج فردوسیان در مورد سفر تفریحی در عید مبعث چیست؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  08:49
  • 12

  • 4 سال پیش
  08:49
   همواره به یاد خدا بودن یعنی چه؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  16:57
  • 20

  • 4 سال پیش
  16:57
  اگر وسط قرائت سوره‌ی حمد در نماز، قسمتی یادمان برود چه کنیم؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  00:39
  • 10

  • 4 سال پیش
  00:39
  اگر قاعده‌ی لطف وجود دارد، چرا خداوند امتی را بدون امام رها می‌کند؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  05:43
  • 13

  • 4 سال پیش
  05:43
   آیا مشرکین آمرزیده می‌شوند؟
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.
  08:34
  • 10

  • 4 سال پیش
  08:34
  shenoto-ads
  shenoto-ads