• 6 سال پیش

  • 37

  • 02:20

تبریک روز معلم و تشکر از کسانی که روز معلم را تبریک گفته‌اند.

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

تبریک روز معلم و تشکر از کسانی که روز معلم را تبریک گفته‌اند.

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 02:20

  • 37

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads