• 6 سال پیش

  • 26

  • 10:55

نظر شما در مورد جمله‌ی «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست» چیست؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

نظر شما در مورد جمله‌ی «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست» چیست؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 10:55

  • 26

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads