• 6 سال پیش

  • 30

  • 01:47

آیا می‌توان نماز میت را از روی کاغذ خواند؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
7
7
0

آیا می‌توان نماز میت را از روی کاغذ خواند؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 01:47

  • 30

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads