• 6 سال پیش

  • 20

  • 19:44

اعتراض یکی از طلاب بر توصیه‌ی روزه‌داری در عید مبعث!

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

اعتراض یکی از طلاب بر توصیه‌ی روزه‌داری در عید مبعث!

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 19:44

  • 20

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads