• 6 سال پیش

  • 19

  • 08:49

نظر منهاج فردوسیان در مورد سفر تفریحی در عید مبعث چیست؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

نظر منهاج فردوسیان در مورد سفر تفریحی در عید مبعث چیست؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 08:49

  • 19

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads