• 5 سال پیش

  • 19

  • 08:34

آیا مشرکین آمرزیده می‌شوند؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

آیا مشرکین آمرزیده می‌شوند؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 08:34

  • 19

  • 5 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads