• 6 سال پیش

  • 17

  • 05:43

اگر قاعده‌ی لطف وجود دارد، چرا خداوند امتی را بدون امام رها می‌کند؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
11
11
0

اگر قاعده‌ی لطف وجود دارد، چرا خداوند امتی را بدون امام رها می‌کند؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 05:43

  • 17

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads