• 6 سال پیش

  • 35

  • 06:26

روزه بگیریم یا شکر کنیم؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

روزه بگیریم یا شکر کنیم؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 06:26

  • 35

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads