• 6 سال پیش

  • 26

  • 01:35

تقدیم پیام یکی از اصحاب منهاج فردوسیان توسط حاج فردوسی به امام رئوف حضرت امام رضا علیه السلام.

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

تقدیم پیام یکی از اصحاب منهاج فردوسیان توسط حاج فردوسی به امام رئوف حضرت امام رضا علیه السلام.

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 01:35

  • 26

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads