• 6 سال پیش

  • 23

  • 03:21

تلاوت صلوات شعبانیه‌ توسط حاج فردوسی به نیابت از اصحاب منهاج فردوسیان در محضر امام رئوف حضرت امام رضا علیه السلام.

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

تلاوت صلوات شعبانیه‌ توسط حاج فردوسی به نیابت از اصحاب منهاج فردوسیان در محضر امام رئوف حضرت امام رضا علیه السلام.

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 03:21

  • 23

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads