• 5 سال پیش

  • 23

  • 08:57

به سخن گویندگان غیر الهی گوش ندادن یعنی چه؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

به سخن گویندگان غیر الهی گوش ندادن یعنی چه؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 08:57

  • 23

  • 5 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads