• 6 سال پیش

  • 22

  • 23:29

ملاک‌های تعیین اصلح در انتخابات ریاست جمهوری به نظر شما چیست؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
1
1
0

ملاک‌های تعیین اصلح در انتخابات ریاست جمهوری به نظر شما چیست؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 23:29

  • 22

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads