• 6 سال پیش

  • 80

  • 06:35

حل تعارض قاعده‌ی نظری با آیه + چه مقدار بخوابیم؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

حل تعارض قاعده‌ی نظری با آیه + چه مقدار بخوابیم؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 06:35

  • 80

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads