• 6 سال پیش

  • 21

  • 11:41

آیا مبعث، آغاز رسالت است یا پرده‌برداری از آن؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

آیا مبعث، آغاز رسالت است یا پرده‌برداری از آن؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 11:41

  • 21

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads