• 6 سال پیش

  • 33

  • 06:20

آیا آرزو با دعا فرق دارد؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

آیا آرزو با دعا فرق دارد؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 06:20

  • 33

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads