• 5 سال پیش

  • 29

  • 05:45

آیا کودکانی که می‌میرند، سختی مرگ را درک می‌کنند؟!

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

آیا کودکانی که می‌میرند، سختی مرگ را درک می‌کنند؟!

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 05:45

  • 29

  • 5 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads