• 6 سال پیش

  • 22

  • 06:11

مقام حضرت سلمان بالاتر است یا حضرت رقیه؟!

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

مقام حضرت سلمان بالاتر است یا حضرت رقیه؟!

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 06:11

  • 22

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads