• 6 سال پیش

  • 29

  • 03:15

آیا اعتکاف در ایام البیض ماه رجب مستحب است؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

آیا اعتکاف در ایام البیض ماه رجب مستحب است؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 03:15

  • 29

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads