• 5 سال پیش

  • 30

  • 10:01

منهاج فردوسیان، مغز تعالیم راهبردی تمام ادیان الهی است.

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

منهاج فردوسیان، مغز تعالیم راهبردی تمام ادیان الهی است.

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 10:01

  • 30

  • 5 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads