• 5 سال پیش

  • 55

  • 08:10

آیا امیرالمومنین (علیه‌السلام) آفریننده‌ی هفت آسمان و زمین هستند؟!!

پاسخ‌های حاج فردوسی
1
1
0

آیا امیرالمومنین (علیه‌السلام) آفریننده‌ی هفت آسمان و زمین هستند؟!!

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 08:10

  • 55

  • 5 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads