محمود پیرهادی

محمود پیرهادی
160
میانگین پخش
18.6K
تعداد پخش
166
دنبال کننده

محمود پیرهادی

محمود پیرهادی
160
میانگین پخش
18.6K
تعداد پخش
166
دنبال کننده

برای دریافت اپلیکیشن زبان استپ (روش یادگیری زبان با داستانهای کوتاه انگلیسی)به شماره 09379797428 پیام دهید...
برای دریافت اپلیکیشن زبان استپ (روش یادگیری زبان ب...
02:36
 • 130

 • 3 سال پیش
02:36
برای دانلود اولین اپلیکیشن زبان به صورت تدریس آنلاین و مشاوره و همچنین برنامه ریزی یکساله به شماره 09379797428 در واتس آپ پیام دهید....
برای دانلود اولین اپلیکیشن زبان به صورت تدریس آنلا...
02:13
 • 78

 • 3 سال پیش
02:13
تکنیک های یادگیری زبانهای خارجی با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی واتس آپ 09379797428 www.tadrisezaban.com...
تکنیک های یادگیری زبانهای خارجی با محمود پیرهادی ...
01:06
 • 66

 • 3 سال پیش
01:06
تکنیک های یادگیری زبانهای خارجی با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی واتس آپ 09379797428 www.tadrisezaban.com...
تکنیک های یادگیری زبانهای خارجی با محمود پیرهادی ...
01:32
 • 45

 • 3 سال پیش
01:32
تکنیک های یادگیری زبانهای خارخی با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی واتس آپ 09379797428 www.tadrisezaban.com...
تکنیک های یادگیری زبانهای خارخی با محمود پیرهادی ...
02:30
 • 16

 • 3 سال پیش
02:30
تکنیک های یادگیری زبانهای خارخی با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی واتس آپ 09379797428 www.tadrisezaban.com...
تکنیک های یادگیری زبانهای خارخی با محمود پیرهادی ...
02:36
 • 44

 • 3 سال پیش
02:36
تکنیک های یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم و مشاوره با محمود پیرهادی www.tadrisezaban.com واتس آپ 09379797428...
تکنیک های یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط ...
02:00
 • 28

 • 3 سال پیش
02:00
تکنیک های یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ Www.tadrisezaban.com...
تکنیک های یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط م...
03:19
 • 86

 • 3 سال پیش
03:19
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی شماره ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مس...
02:28
 • 62

 • 3 سال پیش
02:28
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ واتس آپ Www.tadrisezaban.com...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مس...
01:58
 • 81

 • 3 سال پیش
01:58
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی مشاوره با محمود پیرهادی ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ Www.tadrisezaban.com...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی مشاوره با...
03:14
 • 42

 • 3 سال پیش
03:14
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی دریافت هدیه چگونه زبان یاد بگیریم ارسال عدد ۱۰۰ به واتس اپ ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ Www.tadrisezaban.com...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی دریافت هد...
02:42
 • 63

 • 3 سال پیش
02:42
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی دریافت هدیه چگونه زبان یاد بگیریم ارسال عدد ۱۰۰ به واتس اپ ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ Www.tadrisezaban.com...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی دریافت هدی...
01:43
 • 27

 • 3 سال پیش
01:43
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ Www.tadrisezaban.com...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مس...
02:42
 • 113

 • 3 سال پیش
02:42
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی دریافت هدیه ارسال عدد ۱۰۰ به واتس اپ ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی دریافت هد...
01:21
 • 14

 • 3 سال پیش
01:21
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی Www.tadrisezaban.com جهت دریافت هدیه ۹۰ هزار تومانی یاد بگیریم چگونه زبان یاد بگیریم.به واتس آپ ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ عدد ۱۰۰ را ارسال کنید...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی Www.tadri...
02:21
 • 41

 • 3 سال پیش
02:21
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی دریافت هدیه چگونه زبان یاد بگیریم ارسال عدد ۱۰۰ به واتس آپ ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی دریافت هد...
03:04
 • 85

 • 3 سال پیش
03:04
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ Www.tadrisezaban.com...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن ...
01:53
 • 81

 • 3 سال پیش
01:53
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ Www.tadrisezaban.com 09379797428...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن ...
03:44
 • 65

 • 3 سال پیش
03:44
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ 09379797428 Www.tadrisezaban.com...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن ...
02:10
 • 32

 • 3 سال پیش
02:10
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن ...
01:57
 • 29

 • 3 سال پیش
01:57
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ Www.tadrisezaban.com 09379797428...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن ...
01:00
 • 66

 • 3 سال پیش
01:00
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی جهت در دریافت اپلیکیشن زبان استپ با شماره ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ در ارتباط باشید Www.tadrisezaban.com...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی جهت در در...
01:36
 • 40

 • 3 سال پیش
01:36
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی...
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی
01:10
 • 55

 • 3 سال پیش
01:10
روانشناسی یادگیری زبان با محمود پیرهادی...
روانشناسی یادگیری زبان با محمود پیرهادی
02:29
 • 76

 • 3 سال پیش
02:29
از زیر یادگیری زبان در رفتن...
از زیر یادگیری زبان در رفتن
01:42
 • 60

 • 3 سال پیش
01:42
اهیمت استفاده از از دانسته های قبلی زبانی خود، خوب استفاده کنید...
اهیمت استفاده از از دانسته های قبلی زبانی خود، خوب...
02:18
 • 36

 • 3 سال پیش
02:18
چرا در مسیر یادگیری زبان نا امید می شویم...
چرا در مسیر یادگیری زبان نا امید می شویم
02:17
 • 78

 • 3 سال پیش
02:17
مدیریت کلاس داری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی:09379797428...
مدیریت کلاس داری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مست...
02:34
 • 49

 • 3 سال پیش
02:34
روانشناسی یادگیری زبان ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی و دریافت هدیه پیام به واتس آپ:09379797428...
روانشناسی یادگیری زبان ارتباط مستقیم با محمود پی...
01:42
 • 67

 • 3 سال پیش
01:42
یادگیری لغات پرکاربرد انگلیسی با روش استپ محمود پیرهادی برای دریافت رایگان اپلیکیشن زبان استپ به شماره 09379797428 پیام دهید...
یادگیری لغات پرکاربرد انگلیسی با روش استپ محمود پی...
03:02
 • 76

 • 3 سال پیش
03:02
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
01:27
 • 516

 • 4 سال پیش
01:27
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
02:39
 • 235

 • 4 سال پیش
02:39
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
02:10
 • 55

 • 4 سال پیش
02:10
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
01:28
 • 642

 • 4 سال پیش
01:28
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
01:27
 • 1.3K

 • 4 سال پیش
01:27
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
04:23
 • 1.3K

 • 4 سال پیش
04:23
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
01:16
 • 110

 • 4 سال پیش
01:16
 • 950

 • 4 سال پیش
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
02:42
 • 950

 • 4 سال پیش
02:42
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ
1.کسب درآمد از تدریس زبان...
01:21
 • 539

 • 4 سال پیش
01:21
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
04:48
 • 355

 • 4 سال پیش
04:48
 • 404

 • 4 سال پیش
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
02:03
 • 404

 • 4 سال پیش
02:03
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ
1.کسب درآمد از تدریس زبان...
02:25
 • 314

 • 4 سال پیش
02:25
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ ...
اپلیکیشن زبان استپ
1.کسب درآمد از تدریس زبان...
02:49
 • 514

 • 4 سال پیش
02:49
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ ...
اپلیکیشن زبان استپ
1.کسب درآمد از تدریس زبان...
01:25
 • 381

 • 4 سال پیش
01:25
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
02:12
 • 326

 • 4 سال پیش
02:12
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
01:50
 • 248

 • 4 سال پیش
01:50
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ
1.کسب درآمد از تدریس زبان...
02:16
 • 222

 • 4 سال پیش
02:16
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
01:19
 • 304

 • 4 سال پیش
01:19
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tad...
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشا...
01:53
 • 108

 • 4 سال پیش
01:53
shenoto-ads
shenoto-ads