• 3 سال پیش

  • 40

  • 01:36

استفاده آز توییتر برای یادگیری زبان

محمود پیرهادی
0
0
0

استفاده آز توییتر برای یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 01:36

  • 40

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی جهت در دریافت اپلیکیشن زبان استپ با شماره ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ در ارتباط باشید Www.tadrisezaban.com

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads