• 3 سال پیش

  • 43

  • 03:14

اثر مرکب در یادگیری زبان با محمود پیرهادی

محمود پیرهادی
1
1
0

اثر مرکب در یادگیری زبان با محمود پیرهادی

محمود پیرهادی
  • 03:14

  • 43

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی مشاوره با محمود پیرهادی ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ Www.tadrisezaban.com

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads