• 3 سال پیش

  • 66

  • 03:44

اصلی ترین عامل در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
2
2
0

اصلی ترین عامل در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 03:44

  • 66

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ Www.tadrisezaban.com 09379797428

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads