• 3 سال پیش

  • 32

  • 02:10

استفاده از هدفون در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
0
0
0

استفاده از هدفون در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 02:10

  • 32

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ 09379797428 Www.tadrisezaban.com

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads