• 3 سال پیش

  • 81

  • 01:53

اگر خجالتی هستید زبان یاد نمی گیرید.

محمود پیرهادی
1
1
0

اگر خجالتی هستید زبان یاد نمی گیرید.

محمود پیرهادی
  • 01:53

  • 81

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ Www.tadrisezaban.com

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads