• 3 سال پیش

  • 113

  • 02:42

اهمیت استفاده از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی

محمود پیرهادی
1
1
0

اهمیت استفاده از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی

محمود پیرهادی
  • 02:42

  • 113

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ Www.tadrisezaban.com

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads