• 3 سال پیش

  • 85

  • 03:04

اگر زبان متوجه نمی شویم چیکار کنیم

محمود پیرهادی
3
3
0

اگر زبان متوجه نمی شویم چیکار کنیم

محمود پیرهادی
  • 03:04

  • 85

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی دریافت هدیه چگونه زبان یاد بگیریم ارسال عدد ۱۰۰ به واتس آپ ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads