• 3 سال پیش

  • 14

  • 01:21

اهمیت استاد زبان بودن در مسیر یادگیری زبان

محمود پیرهادی
0
0
0

اهمیت استاد زبان بودن در مسیر یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 01:21

  • 14

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی دریافت هدیه ارسال عدد ۱۰۰ به واتس اپ ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads