• 3 سال پیش

  • 132

  • 02:36

اهمیت پرویی در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
3
3
1

اهمیت پرویی در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 02:36

  • 132

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای دریافت اپلیکیشن زبان استپ (روش یادگیری زبان با داستانهای کوتاه انگلیسی)به شماره 09379797428 پیام دهید

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads