• 3 سال پیش

  • 29

  • 02:00

اهمیت باور در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
0
0
0

اهمیت باور در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 02:00

  • 29

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیک های یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم و مشاوره با محمود پیرهادی www.tadrisezaban.com واتس آپ 09379797428

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads