• 3 سال پیش

  • 83

  • 01:58

اهمیت انضباط شخصی در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
1
1
0

اهمیت انضباط شخصی در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 01:58

  • 83

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ واتس آپ Www.tadrisezaban.com

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads