• 3 سال پیش

  • 87

  • 03:19

اهمیت باور در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
1
1
0

اهمیت باور در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 03:19

  • 87

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیک های یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸ Www.tadrisezaban.com

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads