• 3 سال پیش

  • 17

  • 02:30

اهمیت تمرکز دریادگیری زبان

محمود پیرهادی
1
1
0

اهمیت تمرکز دریادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 02:30

  • 17

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیک های یادگیری زبانهای خارخی با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی واتس آپ 09379797428 www.tadrisezaban.com

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads