• 3 سال پیش

  • 45

  • 02:36

اهمیت پررویی در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
0
0
0

اهمیت پررویی در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 02:36

  • 45

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیک های یادگیری زبانهای خارخی با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی واتس آپ 09379797428 www.tadrisezaban.com

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads