• 3 سال پیش

  • 46

  • 01:32

اهمیت جایزه دادن به خودمون در مسیر یادگیری زبان

محمود پیرهادی
0
0
0

اهمیت جایزه دادن به خودمون در مسیر یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 01:32

  • 46

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیک های یادگیری زبانهای خارجی با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی واتس آپ 09379797428 www.tadrisezaban.com

shenoto-ads
shenoto-ads