• 5 سال پیش

  • 482

  • 02:21

نظریه نوام چامسکی در یادگیری زبان های خارجی

محمود پیرهادی
3
3
1

نظریه نوام چامسکی در یادگیری زبان های خارجی

محمود پیرهادی
  • 02:21

  • 482

  • 5 سال پیش

توضیحات
اپلیکشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads