• 5 سال پیش

  • 643

  • 01:28

متد یادگیری انگلیسی در خواب

محمود پیرهادی
4
4
1

متد یادگیری انگلیسی در خواب

محمود پیرهادی
  • 01:28

  • 643

  • 5 سال پیش

توضیحات
اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

shenoto-ads
shenoto-ads