تاریخ علم و اندیشه

[]
  9
  میانگین پخش
  311
  تعداد پخش
  16
  دنبال کننده

  تاریخ علم و اندیشه

  []
  9
  میانگین پخش
  311
  تعداد پخش
  16
  دنبال کننده

  مهندسی‌زدگی و گزاف‌نمایی در تاریخ علوم دوره اسلامی...
  مهندسی‌زدگی و گزاف‌نمایی در تاریخ علوم دوره اسلامی
  01:19:09
  • 9

  • 1 ماه پیش
  01:19:09
  ما چگونه ما نشدیم...
  ما چگونه ما نشدیم
  42:01
  • 1

  • 1 ماه پیش
  42:01
  استفاده از علم جدید برای تبلیغ دین...
  استفاده از علم جدید برای تبلیغ دین
  01:20:36
  • 12

  • 6 ماه پیش
  01:20:36
  داروین در کتابهای درسی مدارس ایران...
  داروین در کتابهای درسی مدارس ایران
  59:52
  • 13

  • 8 ماه پیش
  59:52
  استعارۀ تصویر مکانیکی جهان...
  استعارۀ تصویر مکانیکی جهان
  01:40:32
  • 15

  • 8 ماه پیش
  01:40:32
  نگاهی دوباره به فرضیۀ افول علم...
  نگاهی دوباره به فرضیۀ افول علم
  01:25:48
  • 27

  • 11 ماه پیش
  01:25:48
  استفاده و سوءاستفاده از تاریخ علم...
  استفاده و سوءاستفاده از تاریخ علم
  01:18:59
  • 12

  • 1 سال پیش
  01:18:59
  زمین تخت و کروی در تاریخ...
  زمین تخت و کروی در تاریخ
  38:01
  • 14

  • 1 سال پیش
  38:01
  چگونه علم دوستی در تمدن اسلامی برساخته شد...
  چگونه علم دوستی در تمدن اسلامی برساخته شد
  01:37:32
  • 12

  • 2 سال پیش
  01:37:32
  سادگی در تاریخ نجوم...
  سادگی در تاریخ نجوم
  02:06:30
  • 7

  • 2 سال پیش
  02:06:30
  • 8

  • 2 سال پیش
  مرگ فلسفه؟...
  مرگ فلسفه؟
  01:32:10
  • 8

  • 2 سال پیش
  01:32:10
  زندگی گالیلۀ برتولت برشت...
  زندگی گالیلۀ برتولت برشت
  01:57:49
  • 9

  • 2 سال پیش
  01:57:49
  تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم...
  تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم
  01:17:05
  • 5

  • 2 سال پیش
  01:17:05
  چرا روز مهندس داریم ولی روز ریاضیدان نداریم؟...
  چرا روز مهندس داریم ولی روز ریاضیدان نداریم؟
  13:03
  • 2

  • 3 سال پیش
  13:03
  مطالعۀ تاریخ علم دوران اسلامی چه فایده‌ای در فهم تاریخ جهانی علم دارد؟...
  مطالعۀ تاریخ علم دوران اسلامی چه فایده‌ای در فهم ت...
  18:28
  • 2

  • 3 سال پیش
  18:28
  مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم...
  مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفده...
  01:47:43
  • 8

  • 3 سال پیش
  01:47:43
  حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی...
  حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی
  25:46
  • 3

  • 3 سال پیش
  25:46
  آیا بناهای باستانی رصدخانه بوده‌اند؟...
  آیا بناهای باستانی رصدخانه بوده‌اند؟
  00:10
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:10
  نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید...
  نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید
  39:34
  • 1

  • 3 سال پیش
  39:34
  چرا انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب اتفاق افتاد...
  چرا انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب اتفاق افتاد
  50:46
  • 2

  • 3 سال پیش
  50:46
  نقد و بررسی نظریۀ افول علم در ایران و تمدن اسلامی...
  نقد و بررسی نظریۀ افول علم در ایران و تمدن اسلامی
  02:28:06
  • 6

  • 3 سال پیش
  02:28:06
  سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در عصر ناصری...
  سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی ن...
  43:35
  • 7

  • 3 سال پیش
  43:35
  نظریۀ تکامل در دوران قدیم اسلامی و دوران قاجار...
  نظریۀ تکامل در دوران قدیم اسلامی و دوران قاجار
  58:29
  • 4

  • 3 سال پیش
  58:29
  آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش‌بینی کنند؟...
  آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد...
  40:49
  • 6

  • 4 سال پیش
  40:49
  بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل داروین...
  بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل...
  01:01:30
  • 11

  • 4 سال پیش
  01:01:30
  چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم....
  چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم.
  01:02:16
  • 17

  • 4 سال پیش
  01:02:16
  مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار...
  مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار
  29:49
  • 4

  • 4 سال پیش
  29:49
  تحول‌باوری پیش از داروین...
  تحول‌باوری پیش از داروین
  33:49
  • 4

  • 4 سال پیش
  33:49
  بر شانۀ غول‌ها: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس تا نیوتن...
  بر شانۀ غول‌ها: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس ...
  30:04
  • 8

  • 4 سال پیش
  30:04
  آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی سرچشمه گرفته از اسلام بود؟...
  آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی سرچشمه گرفته از اسلا...
  23:08
  • 5

  • 4 سال پیش
  23:08
  رابطه ترویج علم و دانشگاه: درس‌هایی از تاریخ علم...
  رابطه ترویج علم و دانشگاه: درس‌هایی از تاریخ علم
  34:21
  • 10

  • 4 سال پیش
  34:21
  طالع بینی، شبه علم و ترویج علم...
  طالع بینی، شبه علم و ترویج علم
  01:19:39
  • 13

  • 4 سال پیش
  01:19:39
  مصطفی یاوری: بررسی دلایل حرکت زمین در رسالۀ قانون ناصری از عبدالغفار نجم‌الدوله...
  مصطفی یاوری: بررسی دلایل حرکت زمین در رسالۀ قانون ...
  34:06
  • 5

  • 4 سال پیش
  34:06
  ابوذر فرضپور ماچیانی: «آموزش رياضيات در مدرسه‌های علوم دينی تهران در عصر قاجار...
  ابوذر فرضپور ماچیانی: «آموزش رياضيات در مدرسه‌های ...
  39:51
  • 11

  • 4 سال پیش
  39:51
  سیدامیر موسوی: نوآوری‌های نجم‌الدوله در تقویم‌هایش...
  سیدامیر موسوی: نوآوری‌های نجم‌الدوله در تقویم‌هایش
  21:17
  • 6

  • 4 سال پیش
  21:17
  سید امیر سادات‌موسوی: نکاتی جدید از زندگی نجم‌الدوله...
  سید امیر سادات‌موسوی: نکاتی جدید از زندگی نجم‌الدو...
  38:37
  • 8

  • 4 سال پیش
  38:37
  رضا آقایی: فرقۀ شیخیه و نجم الدوله: پاسخ‌های زین‌العابدین خان به دلایل حرکت زمین در قانون ناصری...
  رضا آقایی: فرقۀ شیخیه و نجم الدوله: پاسخ‌های زین‌ا...
  34:51
  • 8

  • 4 سال پیش
  34:51
  دکترامیرمحمد گمینی: علمای امامیه و نجوم جدید در عصر قاجار...
  دکترامیرمحمد گمینی: علمای امامیه و نجوم جدید در عص...
  31:48
  • 14

  • 4 سال پیش
  31:48
  shenoto-ads
  shenoto-ads