• 2 سال پیش

  • 5

  • 02:06:30

سادگی در تاریخ نجوم

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

سادگی در تاریخ نجوم

تاریخ علم و اندیشه
  • 02:06:30

  • 5

  • 2 سال پیش

توضیحات
سادگی در تاریخ نجوم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads