• 1 سال پیش

  • 5

  • 01:18:59

استفاده و سوءاستفاده از تاریخ علم

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

استفاده و سوءاستفاده از تاریخ علم

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:18:59

  • 5

  • 1 سال پیش

توضیحات
استفاده و سوءاستفاده از تاریخ علم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads