• 1 سال پیش

  • 14

  • 38:01

زمین تخت و کروی در تاریخ

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

زمین تخت و کروی در تاریخ

تاریخ علم و اندیشه
  • 38:01

  • 14

  • 1 سال پیش

توضیحات
زمین تخت و کروی در تاریخ

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads