• 3 سال پیش

  • 6

  • 30:04

بر شانۀ غول‌ها: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس تا نیوتن

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

بر شانۀ غول‌ها: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس تا نیوتن

تاریخ علم و اندیشه
  • 30:04

  • 6

  • 3 سال پیش

توضیحات
بر شانۀ غول‌ها: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس تا نیوتن

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads