• 2 سال پیش

  • 2

  • 01:17:05

تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:17:05

  • 2

  • 2 سال پیش

توضیحات
تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads