• 3 سال پیش

  • 4

  • 13:03

چرا روز مهندس داریم ولی روز ریاضیدان نداریم؟

تاریخ علم و اندیشه
0
توضیحات
چرا روز مهندس داریم ولی روز ریاضیدان نداریم؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads