• 4 سال پیش

  • 4

  • 39:34

نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید

تاریخ علم و اندیشه
0
توضیحات
نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads