• 3 سال پیش

  • 1

  • 25:46

حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی

تاریخ علم و اندیشه
  • 25:46

  • 1

  • 3 سال پیش

توضیحات
حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads