• 6 ماه پیش

  • 8

  • 59:52

داروین در کتابهای درسی مدارس ایران

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

داروین در کتابهای درسی مدارس ایران

تاریخ علم و اندیشه
  • 59:52

  • 8

  • 6 ماه پیش

توضیحات
داروین در کتابهای درسی مدارس ایران

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads